Apgujong Branch

Youngdeungpo Branch

Euljiro Branch

Gwanghwamun Branch

Seoul Station Branch

Hanam Branch

Apgujong Galleria Branch

14 Apgujeong-ro 38-gil, Sinsa-dong, Gangnam-gu, Seoul

4F, 15 Yeongjung-ro, Yeongdeungpo-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul

B1, 19 Eulji-ro 5-gil, Suha-dong, Jung-gu, Seoul

B1, 50 Jong-ro 1-gil, Junghak-dong, Jongno-gu, Seoul

B1, 10 Tongil-ro, Hoehyeon-dong, Jung-gu, Seoul

3F, 750 Misa-daero, Sinjang 2(i)-dong, Hanam-si, Gyeonggi-do

B1, 343 Apgujeong-ro, Apgujeong-dong, Gangnam-gu, Seoul

​Customer Service | 1577-9963

COPYRIGHT (C) HANILKWAN. ALL RIGHTS RESERVED.

홈페이지에 있는 사진과 이미지는 저작권법에 의해 보호 받고 있습니다.

B1, 343 Apgujeong-ro, Apgujeong-dong, Gangnam-gu, Seoul

​피드백

HOME     >     고객코너     >     피드백

한일관은 고객님의 의견을

귀 기울여 듣겠습니다.

피드백을 남겨주세요!
arrow&v
경험이 만족스러우셨나요?

​격려의 말씀이나 충고의 말씀을 남겨주십시오. 100년을 향한 한식의 외길을 응원해주시는 고객님께 진심으로 감사드립니다.